Pteronymia alida georgei
Neild, 2008
  • Pteronymia alida georgei
    Paratype
  • Pteronymia alida georgei
    Paratype